Skip to content
  • Free delivery over 699 SEK
  • Shop now, pay later with Klarna
  • 1-3 business days delivery

Upp till 70% på hela siten + dagliga deals här

FRANK DANDY’S ALLMÄNNA VILLKOR

KÖP- & ANVÄNDARVILLKOR

Dessa köpvillkor (“Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Frank Dandy AB (Organisationsnummer: 556779-8284) är den säljande parten. Du, (“kunden” nedan), är den köpande parten. Villkoren i detta Avtal är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (produkter nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på Frankdandy.com. Är du näringsidkare och önskar beställa ombeds du kontakta Frankdandy.com innan köpet.
Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

När du genomför ett köp godkänner du att Frank Dandy skickar nyhetsbrev/erbjudanden via e-post/sms. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom en länk i nyhetsbrevet, genom det i sms angivna ”stoppordet” eller så du tar du kontakt med vår kundtjänst.

PRODUKTER

Alla produkter som erbjuds på Frankdandy.com är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter.

BESTÄLLNING

Beställning av Produkterna sker via Frank Dandy’s webbshop www.frankdandy.com. När du lagt en beställning hos oss får du ett orderbekräftelsemejl som kvittot på din beställning: detta e-postmeddelande är endast en bekräftelse och kommer inte att utgöra acceptans av din order. Vid beställning träffas avtal om köp först när Frankdandy.com bekräftat beställningen genom en leveransbekräftelse via e-post. Frankdandy.com ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Frankdandy.com förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Frankdandy.com:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Skulle du som konsument anse att produkten du beställt avviker från de bilder som visas på Frankdandy.com går det bra reklamera varan. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Frankdandy.com rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Frankdandy.com:s sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Frankdandy.com ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

PRISER OCH TILLGÄNGLIGHET

Samtidigt som vi försöker se till att alla detaljer, beskrivningar och priser som visas på denna webbplats är korrekta, så kan fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på varor som du beställt informerar vi dig om detta så snart som möjligt och ger dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller avbryta det. Om vi inte kan kontakta dig behandlar vi beställningen som avbokad. Om du avbryter och du redan har betalat för varorna får du givetvis full återbetalning.

LEVERANSVILLKOR

Leveranstider kan variera beroende på tillgänglighet och beställarens leveransadress. De leveranstider som presenteras på sajten ska därför ses som indikativa. Frank Dandy kan inte ta ansvar för förseningar som uppstår på grund av postgång eller force majeure.
För beställningar inom EU inkluderar priserna på sajten svensk mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 %.
För beställningar utanför EU så är priserna reducerade och exkluderar alla skatter och eventuella avgifter associerade med import av produkterna. En internationell beställning kan således beläggas med skatt och tull-avgifter även om detta inte alltid är fallet då detta varierar med varornas värde och de skatte-fria tullgränser som respektive land beslutar om. Dessa avgifter ligger utanför Frank Dandy’s kontroll och det är upp till den importerande kunden att betala dessa avgifter.
Om leveransförsening uppstår meddelar Frankdandy.com Kunden detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via brev eller e-post.
Frankdandy.com betalar tillbaka erlagt köpbelopp i samband med att vi får in er retur. En återbetalning kan ta några bankdagar innan den syns på ert konto. Inkommer ni med skriftlig hänvisning reserverar vi oss för att det kan ta upp till 30 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit till oss. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall Frankdandy.com:s leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Frankdandy.com. Frankdandy.com förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.
Frankdandy.com ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Frankdandy.com.
Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Frankdandy.com:s kundtjänst inom skälig tid, senast 60 dagar från det tillfälle då leveransen togs emot. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produkternas skick snarast efter mottagandet.
Om Kunden upptäcker en transportskada ska Kunden kontakta kundtjänst via kontaktformuläret här. Observera att produkten inte får användas av Kunden och att Kunden även måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

PRISER OCH BETALNING

De priser och avgifter som anges på Frankdandy.com:s webbplats är inklusive mervärdeskatt (gäller ej utanför EU). I kassan tillkommer en avgift för frakt inom Sverige vid beställningar under 699 kr. (Under vissa kampanjer kan gränsen för fri frakt vara lägre. Detta anges då tydligt på sajten.) För leveranser utanför Sverige gäller andra avgifter, dessa går att se vid kassan.
För närvarande kan kunden betala sitt köp hos oss antigen via Klarna eller Paypal.
Se Klarnas villkor här.
Se Paypal:s villkor här.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Frankdandy.com lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Frankdandy.com dokumenterar även viss kommunikation som Frankdandy.com har med Kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Frankdandy.com.
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.
Frank Dandy ger ut information om en kund eller en kontoinnehavare till en tredje parter endast i syfte för att administrera beställningen och fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som vår kund och tillhandahålla den service vi erbjuder inklusive tredjeparts betalningslösningar och fraktföretag, samt i försäljnings och marknadsförings syfte av Frank Dandys och Frank Dandys partners och koncernföretags tjänster och produkter.

ÅNGERRÄTT

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Vi har utökat den rätten för våra kunder till 30 dagar. Ångerrätten gäller endast om produkten är i väsentligen oförändrat skick*, och ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot produkten. Frankdandy.com betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 30 dagar efter att returnerad produkt kommit Frankdandy.com till godo. Kunden ska själv betala returfrakten och i den mån det är möjligt alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten ska Kunden kontakta Frankdandy.com via kontaktformuläret här.

*Om Produkten faller inom kategorin underkläder (kalsonger, trosor & badkläder), vilka betraktas som hygienprodukter, krävs att Produkten är oanvänd och i en obruten förpackning.

TVISTER OCH LAGVAL

På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Frankdandy.com och en Kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans. Vid frågor eller funderingar om Frankdandy.com:s köp- och användarvillkor kontaktas kundtjänst via kontaktformuläret här.

HANDLA TRYGGT

Du kan alltid känna dig trygg när du handlar på Frankdandy.com. Vi har kundens säkerhet i fokus och samarbetar endast med seriösa och etablerade partners för betalningar och leveranser. Frankdandy.com tillämpar dataskyddsförordningen (GDPR) och följer konsumentverkets rekommendationer för e-handel. Om du som kund inte är nöjd efter att ha handlat hos oss strävar vi efter att inom 48 timmar ha hanterat ditt ärende (vardagar). Oftast svarar vi kunden dock redan inom ett dygn.

BETALNINGSSÄKERHET

När du handlar på Frankdandy.com erbjuder vi bara säkra betalningsalternativ. Det går att betala med Klarna eller Paypal, vilka vi anser är båda högst säkra och allmänt accepterade betalningsmetoder globalt.

KLARNAS BETALNINGSALTERNATIV

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

  • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.

  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy (se nedan).

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.